BC LIGHT

business case light

BC Light er et digitalt værktøj, som understøtter en effektiv og enkel proces til at udarbejde og vedligeholde Business Cases. BC Light er siden 2010 løbende videreudviklet i samarbejde med vores kunder og anvendes nu i mange større såvel som mindre offentlige og private organisationer. Værktøjet sikrer konsistens i Business Cases og muliggør en reel sammenligning og prioritering af initiativer. BC Light har, udover traditionelle økonomiske gevinster og omkostninger, udbygget Business Cases med kvalitative gevinster, risikoanalyse, følsomhedsanalyse, rolle / ansvarsmodel, gevinstrealiseringsplan mm., så værktøjet sikrer et samlet overblik.

UDBYTTE
  • BC Light gør udarbejdelsen, brugen og opfølgningen på Business Cases enkel og konsistent.
  • Troværdighed, gennemsigtighed og overblik ved forretningsmæssige beslutninger.
  • Et skræddersyet værktøj, der målrettes den enkelte virksomhed.
  • Best practice omkring arbejdet med Business Cases.
  • En effektiv sammenhæng til organisationens øvrige processer og beslutningsfora.
YDELSER
  • Tilpasning og implementering af funktionalitet i forhold til den enkelte organisations krav.
  • Sparring med ledelsen og nøglepersoner omkring optimal udnyttelse af værktøjets muligheder.
  • Organisatorisk forankring og governance omkring brugen af Business Cases.
  • Uddannelse og support, der sikrer effektiv udnyttelse af værktøjet og forståelse for Business Cases.
  • Hands-on træning i brugen af værktøjet.

Få BC Light på prøve i 30 dage

Prøv BCL

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99

Referencer

Herning Kommune

Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne anvender BC Light til at fokusere på gevinsterne ved alle projekter

FLSmidth

FLSmidth – Tallene taler et sprog hele organisationen forstår