DIGITAL TRANSFORMATION

Stigende forandringshastighed og tilsvarende øget afhængighed af teknologi skaber store krav til sammenhæng mellem organisationens mål og it organisationens leveringsevne. Der er derfor brug for effektive processer og værktøjer for dels løbende at levere effektiviseringer og samtidig udvikle bedre og nye services til forretningen og kunderne. Vi har selv siddet med ledelsesansvar for digitalisering og har mange års erfaring med ledelse og løsning af disse udfordringer i både større og mindre organisationer.

Vi rådgiver om

  • Ledelse og implementering af digitaliseringsinitiativer
  • Analyse af gevinster og omkostninger ved digitalisering
  • Udarbejdelse af strategi og konkrete handlingsplaner, der understøtter forretningens mål
  • Sparring med forretnings- og it ledelsen

Herved opnås

  • Overblik over forretningsmuligheder med digitalisering.
  • Prioritering af initiativer og ydelser som skaber værdi for forretningen
  • Realisering af gevinster ved digitalisering – både økonomiske og kvalitative
  • Styrkelse af samarbejdet mellem forretning og it

Book et foredrag om Digitalisering eller kunstig intelligens med Sven Kolstrup eller Jørgen Suhr

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99