Model for ledelse af styregrupper 2020-06-19T09:37:41+00:00

MODEL FOR LEDELSE AF STYREGRUPPER

Fejlslagne projekter i form af forsinkelser, overskredne budgetter eller udeblevne gevinster koster hvert år milliarder. Og vi har længe haft en mistanke om, at mangelfuld ledelsesinvolvering i styringen af projekterne er en af forklaringerne herpå.

Vores undersøgelse ”Er styregrupper spild af tid” peger på, at der er brug for en ny model for ledelse af styregrupper, der i højere grad hjælper virksomhederne med at skabe resultater og værdi.

Indenfor de enkelte temaer i modellen ovenfor er beskrevet specifikke anbefalinger, som samlet set udgør vores forslag til, hvordan man som virksomhedsledelse – gennem styregrupper – bedre kan involvere sig i styringen af projekter, så mange flere af projekterne lykkes – på alle parametre.

Modellen er tænkt generisk, og vores forventning er, at den umiddelbart kan anvendes overfor alle projekttyper og – modeller.

VI KAN BISTÅ MED AT IMPLEMENTERE MODELLEN GENNMEM
  • Træning og workshops
  • Som eksternt styregruppemedlem
  • Review af styregruppe setup
  • Bringe projekter tilbage på sporet
  • Igangsætning af styregrupper
  • Best-practice-koncepter indenfor:

Webinar

Se eller gense webinaret den 2. april:

Få rapporten “Er styregrupper spild af tid?

Få tilsendt rapporten

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99

Vi kan implementere modellen